မြေနှင့်ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်းသိကောင်းစရာ

သိထားသင့်တယ် မိမိအကောင့်ထဲ ရှဲထား
တချိန်ကျအသုံးဝင်လာမာပါ။

 - ဂရံ
- ပုံစံ ၁၀၅
- ပုံစံ ၁၀၆
- စလစ်မြေ
- ပုံစံ ၇ ( လယ်ယာမြေ)နမူနာပုံတွေပါ

Credit Photo

"မြေဧက ဖွဲ့နည်း - တွက်နည်းများ"
..................................................
* တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ

* လေးနားညီ စတုရန်း=
အလျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x အနံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။

* နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ  43560

* နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ =
ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ၂ x နံ  43560

* တြိဂံ = ၀.၅xအခြေxအမြင့်  43560

* ထောင့်မှန် တြိဂံ -
အခြေxအမြင့် = ရလာဒ်  ၂  43560

* စက်ဝိုင်း - 
အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416  43560
(သို့)
စက်ဝိုင်း - 
အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄  43560

* ပုံသေ မြှောက်ကိန်း ၀.၇၈၅၄
၀.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း၃.၁၄၁၆ကို(အနားလေးဖက်) ၄နှင့်စားပြီးစတုရန်းကွက်ဖေါ်သည်။

အနားငါးမျက်နှာ၆မျက်နှာနှင့်အနားများစွာ=စတုဂံစတုရန်းတြိဂံစသည်အကွက်စိပ်ပြီးတွက်ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။

"ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း"
============================
( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ. )

* (၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကိုမြှောက်။

* (၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း 
ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်း

မြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀စတုရန်းပေ
သစ်ပင် ၁၂ ပေခြား စိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄
၆၀၀၀၀  ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်

ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည်
၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂
၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်

* (၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်

စိုက်ပင်အကွာအဝေး နှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။စိုက်ပင်ကွာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀  ၃၆၁ = ၁၂၀

ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင်
၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်

(ဝင်းမြင့် တွက်နည်း - ၁၀၀ စာအုပ်မှ ...)

Post a Comment

0 Comments