(၄) ရက်အတွင်း မင်္ဂလာပါသူဋ္ဌေးမင်းထီဆိုင်ကြီးတွင် Online မှ အားပေးကံစမ်းထားကြသူများ

 (၄) ရက်အတွင်း မင်္ဂလာပါသူဋ္ဌေးမင်းထီဆိုင်ကြီးတွင် Online မှ အားပေးကံစမ်းထားကြသူများ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်.. မိမိတို့၏ ကံစမ်းထားသော ထီလက်မှတ် CodeNo များဟုတ်မဟုတ်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးကြပါ.. ကံထူးကြပါစေ။

Post a Comment

0 Comments