(၃၀)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ်

 (၃၀)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ် Up to Date
စ / ဆုံး
ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀
စ ၆၉၂၈၉၆
.....
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ
ဆ ၉၈၁၉၇
စ ၁၈၂၁၅
ဆ ၄၇၈၂၄
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ
ဃ ၆၆၄၅
က ၅၇၉၄
..
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆု
က ၉၉၅
..
သိန်း ၅၀၀. ဆ ၅၂၈၂၃၉. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ည ၈၇၁၇၀၀.
..
သိန်း ၂၀၀. ဃ ၅၈၃၈၃၆. မိုးယံ
..
သိန်း ၂၀၀. ဂ ၃၅၁၃၀၁.
..
သိန်း ၁၀၀. ခ ၁၀၉၀၇၁. မိုးယံ
..
သိန်း ၁၀၀. စ ၂၈၄၉၇၉
သိန်း ၁၀၀. က ၇၅၉၃၁၇.
.
သိန်း ၁၀၀. င ၈၁၆၃၉၄. မိုးယံ
.
သိန်း ၅၀. ဇ ၈၁၁၄၇၅.
သိန်း ၅၀. ဃ ၉၁၀၉၇၉.
သိန်း ၅၀. ည ၃၄၇၂၅၆.
..
သိန်း ၅၀. င ၂၅၅၂၅၃. မိုးယံ
..
သိန်း ၂၀. ဂ ၁၉၂၃၃၆.
သိန်း ၂၀ ခ ၈၂၃၁၁၁.
သိန်း ၂၀ ဈ ၄၂၄၇၃၉
သိန်း ၂၀. ဈ ၄၁၃၆၇၄.
.
သိန်း ၂၀. က ၃၆၉၈၉၉.
၁၀ သိန်း ဂ ၅၄၆၅၇၈. မိုးယံ
၁၀ သိန်း ဃ ၁၀၉၇၃၄.
၁၀ သိန်း က ၂၇၂၇၁၅
၁၀ သိန်း င ၇၈၃၂၇၈.
၁၀ သိန်း င ၂၃၃၉၃၃
၁၀ သိန်း ဆ ၆၈၁၄၁၀
၁၀ သိန်း စ ၇၁၃၉၁၅
၁၀ သိန်း င ၉၂၁၃၂၁.
၁၀ သိန်း စ ၈၆၁၉၇၁.
၁၀ သိန်း ခ ၆၁၂၁၅၀
၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၅၃၈၅.
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ
စ ၂၃၃၉၈
ဃ ၅၃၃၂၈
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ
က ၃၈၇၉
ဃ ၉၅၀၃
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ
ဇ ၃၂၀
င ၁၄၇
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ
ဂ ၄၆
ဃ ၂၆
ဃ ၄၇
သိန်း ၂၀၀. ဇ ၁၇၂၂၀၂.
သိန်း ၁၀၀. ဃ ၂၉၇၂၆၅.
သိန်း ၁၀၀. ခ ၅၅၈၀၆၀.
သိန်း ၂၀. င ၂၄၅၁၆၂.
...
အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ထီဖွင့်ပွဲ ပြီးပါပြီ.....................


Post a Comment

0 Comments